Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 131
Nom: Maria
Cognoms: Padrés Batlle
Pare: Francisco Padrés Tinet
Mare: Francisca Batlle GimbernatNaixement/Bateig

Data de naixement: 09/10/1808

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 10/10/1808

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Oficiant bateig: Barthomeu Germá

Noms bateig: Maria, Virgita, Rosa

Padrí: Andreu Batlle -Cors

Padrina: Virgita Padrés