Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 130
Nom: Pere
Cognoms: Dalmau GermáNaixement/Bateig

Lloc de naixement: Santa Maria de CamósMatrimoni/Unió
Cònjugue: Maria Padrés Sarrá (05/04/1787)