Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 13
Nom: Maria
Cognoms: Padrés Vila
Pare: Joseph Padrés Serra (14/01/1809)
Mare: Teresa Vila ArmadáNaixement/Bateig

Data de naixement: 29/03/1842

Lloc de naixement: Corts

Data bateig: 29/03/1842

Parròquia bateig: Sant Julia i Santa Basilisa

Noms bateig: Maria, Eleonor, RosaMatrimoni/Unió
Cònjugue: Lorenzo Vila Solá

Tipus unió: ReligiosaMatrimoni/Unió
Cònjugue: Esteve Noguer Justafré

Data: 25/06/1885
Tipus unió: Religiosa