Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 129
Nom: Vicens
Cognoms: Padrés Sarrá
Pare: Matheu Padrés Pons (21/02/1747)
Mare: Taresa Sarrá GeladaNaixement/Bateig

Data de naixement: 30/12/1789

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 31/12/1789

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Oficiant bateig: Bonaventura Catala

Noms bateig: Josep, Silvestre

Padrí: Vicens Padrés

Padrina: Taresa SarráMatrimoni/Unió
Cònjugue: Francisca Rovirola Moriscot