Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 128
Nom: Francisca
Cognoms: Rovirola MoriscotNaixement/Bateig

Lloc de naixement: CortsMatrimoni/Unió
Cònjugue: Vicens Padrés Sarrá (30/12/1789)