Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 126
Nom: Francisca
Cognoms: Batlle GimbernatNaixement/Bateig

Lloc de naixement: CortsMatrimoni/Unió
Cònjugue: Francisco Padrés Tinet

Tipus unió: Religiosa