Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 124
Nom: Magdalena
Cognoms: Padrés Pons
Pare: Joseph Padrés Clapera (24/03/1704)
Mare: Thereza Pons FiguerasNaixement/Bateig

Data de naixement: 08/02/1745

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 08/02/1745

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Oficiant bateig: Bonaventura Passapera

Noms bateig: Madalena, Theresa, Rosa

Padrí: Jacinto Padrés

Padrina: Madalena PadrésMatrimoni/Unió
Cònjugue: Marturia Marturell Barolesch

Tipus unió: Religiosa