Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 119
Nom: Anna Maria
Cognoms: Rovira FrigolaNaixement/Bateig

Lloc de naixement: PorqueresMatrimoni/Unió
Cònjugue: Matheu Padrés Pons (21/02/1747)

Data: 21/12/1777
Tipus unió: Religiosa

Lloc: Santa Maria de Camós