Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 117
Nom: Sebastia
Cognoms: Reverter CastanyerNaixement/Bateig

Lloc de naixement: BorgonyMatrimoni/Unió
Cònjugue: Margarida Trias Padrés

Tipus unió: Religiosa