Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1159
Nom: Rosa
Cognoms: Plana PuigdomenechMatrimoni/Unió
Cònjugue: Miquel Baucells Padrés

Tipus unió: Religiosa i civil