Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1153
Nom: Nuri
Cognoms: Moret BurrassóMatrimoni/Unió
Cònjugue: Xavier Espona Padrés