Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1152
Nom: Juan
Cognoms: Vila Padrés
Pare: Lorenzo Vila Solá
Mare: Maria Padrés Vila (29/03/1842)Naixement/Bateig

Data de naixement: 14/02/1863

Lloc de naixement: Massanet de Cabrenys

Data bateig: 14/02/1863

Parròquia bateig: Sant Marti de Massanet de Cabrenys

Noms bateig: Juan, Pedro, José