Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1150
Nom: Joseph
Cognoms: Turró Padrés
Sobrenom: Joseph Torro Torro
Pare: Prim Turró Compte
Mare: Rosa Padrès DuranNaixement/Bateig

Data de naixement: 17/06/1798

Lloc de naixement: Cors

Data bateig: 18/06/1798

Parròquia bateig: Sant Juliá i Santa Basilisa de Cors

Noms bateig: Joseph, Maria, Francisco