Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1148
Nom: Francisca
Cognoms: Turn Padrés
Pare: Salvador Turon
Mare: Eularia Padrès Tixi (24/08/1796)Naixement/Bateig

Data de naixement: 19/02/1829

Lloc de naixement: Bruñola

Data bateig: 20/02/1829

Parròquia bateig: Bruñola

Noms bateig: Francisca, Rosa, Eulalia