Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1145
Nom: Francisco
Cognoms: Ruhi Padrés
Pare: Francisco Ruhi Oller
Mare: Mercedes Padrés ComasNaixement/Bateig

Data de naixement: 13/11/1862

Lloc de naixement: Hostalrich

Data bateig: 14/11/1862

Parròquia bateig: Hostalrich

Noms bateig: Francisco, Jose, Juan