Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1144
Nom: Enrique
Cognoms: Rohir Padrés
Pare: Francisco Ruhi Oller
Mare: Mercedes Padrés ComasNaixement/Bateig

Data de naixement: 04/07/1872

Lloc de naixement: Hostalrich

Data bateig: 04/07/1872

Parròquia bateig: Hostalrich

Noms bateig: Enrique, José, Tomás