Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1143
Nom: Maria
Cognoms: Roger Padrés
Sobrenom: Maria Roge Padrés
Pare: Francesch Roger
Mare: Antonia Padrès MorellNaixement/Bateig

Data de naixement: 21/05/1801

Lloc de naixement: Blanes

Data bateig: 21/05/1801

Parròquia bateig: Sants Maria de Blanes

Noms bateig: Maria, Theresa, Francisca