Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1142
Nom: Francisco
Cognoms: Roger Padrés
Pare: Francesch Roger
Mare: Antonia Padrès MorellNaixement/Bateig

Data de naixement: 07/03/1803

Lloc de naixement: Blanes

Data bateig: 07/03/1803

Parròquia bateig: Santa Maria de Blanes

Noms bateig: Francisco, Miquel, Esteve