Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1141
Nom: Jaume
Cognoms: RabassaNaixement/Bateig

Lloc de naixement: BlanesMatrimoni/Unió
Cònjugue: Maria Padrés Morell (11/06/1760)

Tipus unió: Religiosa