Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/padres2/libs/funcions.php on line 39

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/padres2/libs/funcions.php on line 39
El cognom Padres

Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1140
Nom: Maria
Cognoms: Rabassa Padrés
Mare: Maria Padrés Morell (11/06/1760)Naixement/Bateig

Data de naixement: 12/03/1772

Lloc de naixement: Blanes

Data bateig: 13/03/1772

Parròquia bateig: Santa Maria de Blanes

Noms bateig: Maria, Anna, Francisca