Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 114
Nom: Madalena
Cognoms: Padrés Robira
Sobrenom: Madalena Coll Padrés
Pare: Miguel Padrès
Mare: Maria RobiraNaixement/Bateig

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Parròquia bateig: Santa Maria de CamósMatrimoni/Unió
Cònjugue: Salvador Dalmau Arnai

Data: 20/06/1762
Tipus unió: Religiosa

Lloc: Santa Maria de Camós