Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1138
Cognoms: Puigdevall Padrés
Pare: Baudilio Puitgdevall Frigoler
Mare: Maria Padrés Rovirola (30/10/1828)Naixement/Bateig

Data de naixement: 11/09/1867

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 11/09/1867

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós