Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1136
Nom: Salvi
Cognoms: Padrés Tixi
Sobrenom: Salvi Padres Padres
Pare: Amer Padrès Congost (17/04/1769)
Mare: Magdalena TixiNaixement/Bateig

Data de naixement: 27/07/1793

Lloc de naixement: Corçá

Data bateig: 27/07/1793

Parròquia bateig: Santa Basilisa de Corçá

Noms bateig: Salvi, Joan; Antoni