Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1135
Nom: Antoni
Cognoms: Berenguer MolinetNaixement/Bateig

Data de naixement: 15/06/1746

Lloc de naixement: Vilabertran

Data bateig: 15/06/1746

Parròquia bateig: Santa Maria de Vilabertran

Noms bateig: Antoni, Salvador,Matrimoni/Unió
Cònjugue: Rosa Planells Padrés

Data: 21/12/1768
Tipus unió: Religiosa

Lloc: Vilabertran