Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1134
Nom: Rosa
Cognoms: Planells Padrés
Pare: Llorens Planells Surroca
Mare: Anna Maria Padrés Clapera (01/09/1706)Naixement/Bateig

Lloc de naixement: LlersMatrimoni/Unió
Cònjugue: Antoni Berenguer Molinet (15/06/1746)

Data: 21/12/1768
Tipus unió: Religiosa

Lloc: Vilabertran