Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1133
Nom: Maria
Cognoms: Padrés Tixe
Pare: Amer Padrès Congost (17/04/1769)
Mare: Magdalena TixiNaixement/Bateig

Data de naixement: 01/02/1806

Lloc de naixement: Corçá

Data bateig: 02/02/1806

Parròquia bateig: Santa Basilisa de Corçá

Noms bateig: Maria, Magdalena, Fransisca