Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1132
Nom: Josepha
Cognoms: Padrés Tixe
Pare: Amer Padrès Congost (17/04/1769)
Mare: Magdalena TixiNaixement/Bateig

Data de naixement: 17/03/1801

Lloc de naixement: Corça

Data bateig: 18/03/1801

Parròquia bateig: Santa Basilisa de Corçà

Noms bateig: Josepha, Maria, Francisca