Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1131
Nom: Pere
Cognoms: Padrés Parich
Pare: Salvador Padrès
Mare: Catarina ParichNaixement/Bateig

Data de naixement: 02/12/1708

Lloc de naixement: Girona

Data bateig: 02/12/1708

Parròquia bateig: Sant Feliu de Girona

Noms bateig: Pere, Salvador, Miquel, Narcis