Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1130
Nom: Narcis
Cognoms: Padrés Palliser
Pare: Francisco Padrès
Mare: Madrona PalliserNaixement/Bateig

Data de naixement: 21/09/1700

Lloc de naixement: Girona

Data bateig: 21/09/1700

Parròquia bateig: Sant Feliu de Girona

Noms bateig: Narcis, Antoni, Mariano, Matheu