Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1129
Nom: Miquel
Cognoms: Padrés Palliser
Pare: Francisco Padrès
Mare: Madrona PalliserNaixement/Bateig

Data de naixement: 08/05/1692

Lloc de naixement: Girona

Data bateig: 08/05/1692

Parròquia bateig: Sant Feliu de Girona

Noms bateig: Miquel, Banet, Josep, Fransischo