Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1128
Nom: Francisco
Cognoms: Padrés Palliser
Pare: Francisco Padrès
Mare: Madrona PalliserNaixement/Bateig

Data de naixement: 18/05/1685

Lloc de naixement: Girona

Data bateig: 18/05/1685

Parròquia bateig: Sant Feliu de Girona

Noms bateig: Francisco, Felichs, Narcis, Jaume