Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1127
Nom: Domingo
Cognoms: Padrés Palliser
Sobrenom: Domingo Padrés Padrés
Pare: Francisco Padrès
Mare: Madrona PalliserNaixement/Bateig

Data de naixement: 25/12/1696

Lloc de naixement: Girona

Data bateig: 25/12/1696

Parròquia bateig: Sant Feliu de Girona

Noms bateig: Domingo, Thomas, Benet, Montserrat