Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1126
Nom: Matheu
Cognoms: Padrés Morell
Pare: Esteve Padrès Gelabert
Mare: Maria MorellNaixement/Bateig

Data de naixement: 30/12/1756

Lloc de naixement: Blanes

Data bateig: 01/01/1757

Parròquia bateig: Santa Maria de Blanes

Noms bateig: Matheu, Esteva, Felix