Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1125
Nom: Maria
Cognoms: Padrés Morell
Pare: Esteve Padrès Gelabert
Mare: Maria MorellNaixement/Bateig

Data de naixement: 16/08/1745

Lloc de naixement: Blanes

Data bateig: 16/08/1745

Parròquia bateig: Santa Maria de Blanes

Noms bateig: Maria, Rosa, Margarida