Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1124
Nom: Maria
Cognoms: Padrés Morell
Pare: Esteve Padrès Gelabert
Mare: Maria MorellNaixement/Bateig

Data de naixement: 09/09/1747

Lloc de naixement: Blanes

Data bateig: 10/09/1747

Parròquia bateig: Santa Maria de Blanes

Noms bateig: Maria, Paula, Catarina