Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1122
Nom: Ignaci
Cognoms: Padrés
Pare: Jaume Padrès
Mare: CatharinaNaixement/Bateig

Data de naixement: 21/03/1693

Lloc de naixement: Girona

Data bateig: 21/03/1693

Parròquia bateig: Catedral de Girona

Noms bateig: Ignaci, Narcis, Joseph