Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1121
Nom: Gaspar
Cognoms: Padrés Renouau
Pare: Franciscum Padrès
Mare: Magdalenam RenouauNaixement/Bateig

Data de naixement: 25/11/1705

Lloc de naixement: Girona

Data bateig: 25/11/1705

Parròquia bateig: Sant Feliu de Girona

Noms bateig: Gaspar, Francisco, Jaume