Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1120
Nom: Francisco
Cognoms: Padrés
Pare: Jaume Padrès
Mare: CatharinaNaixement/Bateig

Data de naixement: 09/12/1681

Lloc de naixement: Girona

Data bateig: 09/12/1681

Parròquia bateig: Catedral de Girona

Noms bateig: Francisco, Mariano, Ignacio