Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1119
Nom: Joan
Cognoms: Padrés Estanyol
Sobrenom: Joan Padrés
Pare: Jacobum Padrès
Mare: Chatarinam EstanyolNaixement/Bateig

Data de naixement: 03/12/1686

Lloc de naixement: Girona

Data bateig: 03/12/1686

Parròquia bateig: Catedral de Girona

Noms bateig: Joan, Jaume, Francescho