Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1118
Nom: Jaume
Cognoms: Padrés Stanyol
Sobrenom: Jaume Padrés Estanyol
Pare: Jacobum Padrès
Mare: Chatarinam EstanyolNaixement/Bateig

Data de naixement: 24/09/1675

Lloc de naixement: Girona

Data bateig: 24/09/1675

Parròquia bateig: Catedral de Girona

Noms bateig: Jaume, Mateu, Faustino