Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1116
Nom: Francisco
Cognoms: Padrés Durana
Pare: Jaume Padrès Causidich
Mare: Marianna DuranaNaixement/Bateig

Data de naixement: 16/08/1656

Lloc de naixement: Girona

Data bateig: 16/08/1656

Parròquia bateig: Catedral de Girona

Noms bateig: Francisco, Narcis, Hipolit