Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1115
Nom: Christofol
Cognoms: Padrés Estañol
Pare: Jacobum Padrès
Mare: Chatarinam EstanyolNaixement/Bateig

Data de naixement: 09/07/1688

Lloc de naixement: Girona

Data bateig: 09/07/1688

Parròquia bateig: Catedral de Girona

Noms bateig: Christofol, Narcis, Joseph