Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1107
Nom: Pedro
Cognoms: Madrenas Padrés
Pare: Narciso Madrenas Garriga
Mare: Maria Padrés Casellas (15/12/1876)Naixement/Bateig

Data de naixement: 28/08/1903

Lloc de naixement: La Bisbal d'Empordá

Data bateig: 08/09/1903

Parròquia bateig: Santa Maria de La Bisbal d'Empordá

Noms bateig: Pedro, Juan, José