Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1106
Nom: Cataria
Cognoms: Hereu Padrés
Pare: Joseph Hereu
Mare: Madalena Padrés Renas (16/05/1723)Naixement/Bateig

Data de naixement: 19/10/1760

Lloc de naixement: Banyoles

Data bateig: 19/10/1760

Parròquia bateig: Santa Maria de Banyoles

Noms bateig: Cataria, Maria, Angela