Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1104
Nom: Theresa
Cognoms: Congost Padrés
Sobrenom: Theresa Congost Congost
Pare: Amer Congost Quintana
Mare: Catherina Padrés Pons (28/05/1740)Naixement/Bateig

Data de naixement: 14/10/1767

Lloc de naixement: Mata - Banyoles

Data bateig: 14/10/1767

Parròquia bateig: Sant Andreu de Mata - Banyoles

Noms bateig: Theresa, Rosa, Maria