Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1103
Nom: Joan
Cognoms: Congost Padrés
Sobrenom: Joan Congost Congost
Pare: Amer Congost Quintana
Mare: Catherina Padrés Pons (28/05/1740)Naixement/Bateig

Data de naixement: 10/12/1769

Lloc de naixement: Mata - Banyoles

Data bateig: 11/12/1769

Parròquia bateig: Sant Andreu de Mata - Banyoles

Noms bateig: Joan, Pere, Joseph