Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1101
Nom: Andreu
Cognoms: Congost Padrés
Pare: Amer Congost Quintana
Mare: Catherina Padrés Pons (28/05/1740)Naixement/Bateig

Data de naixement: 05/11/1780

Lloc de naixement: Banyoles

Data bateig: 05/11/1780

Parròquia bateig: Santa Maria de Banyoles

Noms bateig: Andreu, Pere, Mer