Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1099
Nom: Theresa
Cognoms: Boer Padrés
Pare: Francisco Boher
Mare: Maria Rosa Padrés Pallisser (29/03/1698)Naixement/Bateig

Data de naixement: 14/10/1737

Lloc de naixement: Girona

Data bateig: 14/10/1737

Parròquia bateig: Catedral de Girona

Noms bateig: Theresa, Maria, Rosa