Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1097
Nom: Francisca
Cognoms: Isern GarrigaMatrimoni/Unió
Cònjugue: Juan Batlle Padrés (14/01/1834)

Tipus unió: Religiosa i civil