Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 1095
Nom: Margarida
Cognoms: Batlle Padrés
Pare: Salvio Batlle
Mare: Chatarina Padrés Rispau (09/06/1801)Naixement/Bateig

Data de naixement: 16/03/1828

Lloc de naixement: Montiró

Data bateig: 17/03/1828

Parròquia bateig: Montiró

Noms bateig: Margarida, Maria, Narcisa